348 600 vybráno celkem
nový cíl 400 000
48% z navýšeného cíle +100 000 Kč
přispělo 383 dárců